Citácia v umení

Uverejnené pred 3 rokmi

Vytvára Marcel Mališ autorskú kópiu, citáciu či parafrázuje dielo socialistického realizmu? Vo videu Vás kurátorka Lucia Gregorová Stach zoznámi s princípmi tvorby nového umeleckého diela, ktoré počíta s citáciou už existujúceho diela iného autora.

Princíp tvorby nového umeleckého diela, ktorý počíta s citáciou už jestvujúceho diela iného autora, súvisí s nástupom modernity. Zmeny v spoločnosti, ktoré prinieslo 19. storočie, ako priemyselná revolúcia, nové vynálezy vrátane rozvoja fotografie a filmu, priniesli pre umelcov a umelkyne nové výzvy. Svojou aktuálnou tvorbou sa mohli vyjadrovať k súdobej spoločnosti aj s použitím silných obrazov z minulosti, ku ktorým sa osobne vzťahovali. Po druhej svetovej vojne začalo mladé umenie v reakcii na rozmach masmédií prirodzene zdieľať obrázky a myšlienky a vrstviť ich. V súčasnom umení, ktoré vzniká v období novej revolúcie (najmä sociálnych) médií, je citácia konceptuálnym nástrojom, ktorý stavia na presune vybraného diela z pôvodného umeleckohistorického kontextu do nových interpretačných súvislostí.


V tomto prípade cituje Marcel Mališ dielo socialistického realizmu Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi, aby aktualizoval poukaz na úzky vzťah medzi utópiou a ideológiou. Napokon, samotná predloha jeho citácie je parafrázou kresťanskej ikonografie, napríklad motívu apoteózy Krista. Predvedenie malo byť uveriteľné a presvedčivé a pôsobilo preto ako scéna z filmu, kde každá postava má svoju vyhradenú rolu v spoločnej úlohe šťastia a novej komunistickej spirituality, ktorá ako inovované materialistické náboženstvo celkom prekrýva to staré.


Lucia Gregorová Stach, vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG

Pred 3 rokmi

V druhej časti podcastu s názvom Socialistický realizmus: V kúdoloch päťročníc sa mala zrodiť aj nová kultúra sa Jaroslav Valent zhovára s Alexandrou Kusou, iniciátorkou projektu Akcia Zet a generálnou riaditeľkou SNG.


Pred 3 rokmi

Do akej miery dokáže človeka ovládať strach a ako s ním pracovala komunistická mašinéria na upevnenie moci? Jaro Valent sa o strachu v komunizme zhovára s historikom Milanom Bártom a psychologičkou Kristínou Buškovou.

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.