Pridané

Pripravujeme

KNIHA: Ztracený svatý

kniha v predaji / Eshop SNG


19 Dec 21

Podcast: Z režimu do režimu, z kabáta do kabáta


04 Oct 21

Ztracený svatý

štvrtok 28. 10. / uvedenie prvej česko-slovenskej (takmer) detektívky s kunsthistorickou zápletkou spojená s prednáškou o stratenom obraze a vzniku knihy.


03 Oct 21

Ako komunisti ohýbali naše dejiny


07 Jul 21

Kompozícia obrazu


27 Jun 21

SND v SNG: MILADA


26 Jun 21

Podcast: Ako si uchovať slobodného ducha?


22 Jun 21

SND v SNG: Ruské denníky


04 Jun 21

SND v SNG: LENI


03 Jun 21

Prednáška: Reprodukovanie umeleckého diela

Prednáška o histórii a dôvodoch reprodukovania umeleckých diel sa uskutoční naživo v Esterházyho paláci. Teším sa na vás.


31 May 21

Podcast: Socialistická architektúra


18 May 21

Metodické materiály


10 May 21

Umenie na objednávku


09 May 21

Cold Revolution?


05 May 21

Autorstvo, originál, plagiát


04 May 21

Noc múzeí a galérií


03 May 21

Podcast: Nová žena


02 May 21

Rozvoj kritického myslenia

Webinár a workshop pre pedagógov zameraný na cieľavedomé trénovanie kritického myslenia vo vyučovaní, ktoré vedie k odhaľovaniu vzťahov medzi faktami, k vytváraniu vlastného názoru aj k prehlbovaniu poznatkov.


29 Apr 21

Webinár: Umelecké diela v dejepise


28 Apr 21

Osobný monument


28 Apr 21

Čo hovorili o obraze?


25 Apr 21

Autorstvo, originál, plagiát

Webinár a výtvarný workshop pre pedagógov posledných ročníkov ZŠ a SŠ s cieľom pomôcť učiteľom s tým, ako pracovať so študentmi pri kritickom získavaní informácií či s dezinformáciami.


24 Apr 21

Podcast: Film a propaganda


10 Apr 21

Umelecké diela v dejepise

Webinár a praktické workshopy pre učiteľov sú zamerané na možnosti práce s umeleckými dielami v rámci výučby dejepisu.


28 Feb 21

Podcast: Strach nástrojom moci


22 Feb 21

Citácia v umení


24 Jan 21

Podcast: Socialistický realizmus


11 Jan 21

Monumentálna maľba


18 Dec 20

Príprava maliarskej akcie


13 Dec 20

Podcast: Stalin ako nová modla

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.