Monumentálna maľba

Uverejnené pred 3 rokmi

Ďalšie tematické video k Akcii Zet sprostredkováva zamyslenie sa nad funkciou monumentálnej maľby v minulosti a dnes. Tému komentuje Dušan Buran, vedúci kurátor Zbierok starého umenia SNG.

Monumentálna maľba patrí medzi najstaršie umelecké médiá civilizácie, stačí si spomenúť na výzdobu pravekých jaskýň v Altamire či Lascaux. Svoj „zlatý vek“ zaznamenala v období stredoveku predovšetkým v sakrálnych interiéroch, či už v podobe mozaiky v Byzancii alebo fresky v Taliansku a následne aj v strednej Európe. Ale aj neskôr preukázala mimoriadnu životaschopnosť, napr. v iluzívnej barokovej maľbe, ktorej príkladom je aj výzdoba bratislavského Kostola sv. Alžbety Durínskej od Paula Trogera a Johanna J. Zeillera (okolo 1742). Prostredie tejto stavby nám ponúka umeleckohistorický kontext na zamyslenie sa nad funkciami monumentálneho maliarstva v minulosti a dnes, nad možnými paralelami, ale aj zásadnými rozdielmi medzi hagiografickou legendou a propagandou, medzi iluzívnou maľbou a reklamnou stratégiou. 

Pred 3 rokmi

Ako pristupuje Marcel Mališ k vytváraniu repliky propagandistického diela? Čím je pre neho tento maliarsky happening zaujímavý? Nahliadnite s nami do jeho ateliéru a uvažovania o umenovednej výprave...


Pred 3 rokmi

V druhej časti podcastu s názvom Socialistický realizmus: V kúdoloch päťročníc sa mala zrodiť aj nová kultúra sa Jaroslav Valent zhovára s Alexandrou Kusou, iniciátorkou projektu Akcia Zet a generálnou riaditeľkou SNG.

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.