Podcast: Film a propaganda

Uverejnené pred 3 rokmi

Ako fungovala komunistická propaganda a ako vplývala na široké masy? Jaro Valent z časopisu Historická revue sa rozpráva s teoretikom filmu Martinom Cielom a historikom Jakubom Šloufom.

Ten obraz máme ešte stále pred očami, vpred sa rúti lokomotíva s červenou päťcípou hviezdou na rozpálenom kotli. Nič ju nezastaví, ani nástrahy imperialistického kapitalizmu. Je predsa symbolom pokroku, nezlomnej vôle pracujúceho ľudu a vízie socialistickej spoločnosti.


Motív lokomotívy sa opakuje – v československých filmových týždenníkoch, ale aj v celovečerných hraných filmoch. Stal sa symbolom doby a jej tempu sa malo podriadiť všetko, bez ohľadu na to, ako onen proklamovaný rozvoj korešpondoval s realitou. Filmová produkcia v Československu v 50. rokoch s obľubou využívala tento obraz, ktorý dopĺňali zábery z baní, fabrík či širokých družstevných polí a úspechy socialistickej práce.


Ako teda fungovala komunistická propaganda a ako vplývala na široké masy? Vyvolávala skôr úsmev na tvári, stala sa námetom pre ľudový humor alebo dokázala presvedčiť dovtedy ešte váhajúcich obyvateľov? A ako vízii svetlých zajtrajškov zodpovedala ekonomická a sociálna realita?


V tejto časti podcastu sa Jaro Valent z časopisu Historická revue rozpráva s teoretikom filmu Martinom Cielom a historikom Jakubom Šloufom (Ústav pro studium totalitních režimů v Prahe).


Tento podcast bol vytvorený v spolupráci s Denníkom SME a historickým podcastom Dejiny

Pred 3 rokmi

Webinár a praktické workshopy pre učiteľov sú zamerané na možnosti práce s umeleckými dielami v rámci výučby dejepisu.


Pred 3 rokmi

Webinár a výtvarný workshop pre pedagógov posledných ročníkov ZŠ a SŠ s cieľom pomôcť učiteľom s tým, ako pracovať so študentmi pri kritickom získavaní informácií či s dezinformáciami.

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.