Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.

Medzinárodný výstavný projekt Cold Revolution. Central and Eastern European Societies in Times of Socialist Realism, 1948 – 1959 kurátorov Joanny Kordjak a Jérôme Bazina bude realizovaný v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave od 24. mája do 19. septembra 2021.


Výstava je kritickou reflexiou zmien, ktoré sa udiali v klíme 50. rokov 20. storočia – v čase narastajúcich medzinárodných tenzií a posilňovania komunistickej diktatúry v krajinách Strednej a Východnej Európy. Výstavný projekt kriticky reflektuje vtedajšie zmeny, ilustruje ich rozsah a dynamiku pomocou vizuálneho materiálu z oblasti maľby, fotografie, filmu, dizajnu a architektúry. Zahŕňa viac ako 400 diel zo šiestich krajín bývalého východného bloku: Poľska, Československa, východného Nemecka, Bulharska, Rumunska a Maďarska.

https://zacheta.art.pl/en/wystawy/cold-revolution


Publikácia

Súčasťou projektu je rovnomenná publikácia, ktorá je výstupom medzinárodnej konferencie organizovanej Národnou galériu umenia Zachęta v januári 2020 vo Varšave. Obsahuje medziodborové kultúrno-historické a umelecko-historické eseje, kľúčové štúdie a hĺbkové analýzy od tridsiatich prispievateľov z oblasti maľby, architektúry, urbánneho plánovania, dizajnu, fotografie, filmu a grafického dizajnu, reprezentujúce rôzne krajiny ako Poľsko, Nemecko, Československo, Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko.

Cold Revolution. Central and Eastern European Societies in Times of Socialist Realism, 1948 – 1959; Editori: Jérôme Bazin, Joanna Kordjak, Warsaw and Milan: Mousse Publishing, Adam Mickiewicz Institute, Zachęta — National Gallery of Art, 2020

Publikáciu si môžete zakúpiť v online obchode vydavateľstva Mousse Publishing.

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.