Prerušená pieseň

SNG v minulosti pripravila viacero výstavných a edičných projektov zameraných na umenie vznikajúce v časoch totalitarizmu. V lete roku 2012 galéria otvorila výstavu Prerušená pieseň. Umenie socialistického realizmu 1948 – 1956.

Projekt Prerušená Pieseň ako prvý po roku 1989 dôsledne zmapoval umenie socialistického realizmu v prvej polovici 50. rokov 20. storočia. Výstava v tom čase získala veľký ohlas a vzbudila rôzne kritické diskusie.

Témy sme sa dotkli aj v ďalších projektoch ako výstava Zaujatý krásou. Fotografia 50. rokov (2013 Bohunka Koklesová, Aurel Hrabušický) či publikácia Prerušená pieseň (2019, Alexandra Kusá).

. . . . . .

Výstavný projekt PRERUŠENÁ PIESEŇ bol realizovaný v období od 29. júna do 21. októbra 2012 v priestoroch Esterházyho paláca (kurátorka: Alexandra Kusá). Výstava bola venovaná umeniu sorely - socialistického realizmu v jeho začiatkoch, teda v tzv. stalinistickom období v prvej polovici päťdesiatych rokov 20. storočia, keď bolo umenie diktované, sledované a financované novou politickou garnitúrou.

Návštevníkom galérie predstavila ikonické umelecké diela z dôsledne prevetraných zákutí depozitárov slovenských galérií i múzeí. Prezentovaný výtvarný materiál bol takmer bez výhrad vybraný zo Slovenska, napriek tomu sme si boli vedomí, že umenie v 50. rokoch záviselo od československého historiografického kontextu, ktorý bol zrejmý z mnohých citátov a vyhlásení, ktoré boli ponechané v pôvodnom dobovom jazyku.

Ťažisko výstavy bolo postavené na exponátoch z oblasti maľby, plastiky, kresby a architektúry umenia socialistického realizmu v päťdesiatych rokoch. Na výstave tak boli po rokoch verejnosti predstavené diela, ktoré väčšina z nás pozná z čítaniek, chodieb škôl a úradov. Možnosť konfrontácie s originálom iste isto pripomenula aj nostalgickú minulosť, no zároveň bola príležitosťou zistiť ako tieto diela vznikali a ako ich diktát kultúrnej politiky spoluutváral.

. . . . . .

Ďalšie zdroje a texty k výstave Prerušená pieseň:

Tematický text a kolekciu diel k výstave nájdete na webe umenia.

Kúpte si ucelenú publikáciu Prerušená pieseň, ktorá kriticky a detailne mapuje obdobie stalinského socializmu.

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.